بعد از ورزش صبحگاهی و شعرخوانی توسط بچه‌ها، کتاب موش مترو نوشته‌ی: باربارا رید را بلندخوانی کردیم. بعد از بلندخوانی مسابقه‌ی جورچین بدن و کارگاه نقاشی برگذار شدند.

محل اجرا: انجمن فرهنگی زانست و ادب اشنویه، آذربایجان غربی