فعالیت قبل از خواندن کتاب:

کتاب یک دقیقه صبر کن را به دانش‌آموزان سه‌پایه پیش‌دبستانی و پایه‌های اول و دوم و سوم ابتدایی نشان داده و از آن‌ها خواستم که بگویند روی جلد چه می‌بینند، هرکسی چیزی می‌گفت و نظری داشت ولی در کل اغلب اسکلت را عنوان می‌کردند و توجهشان را جلب کرده بود.

فعالیت حین بلندخوانی:

موقع خواندن کتاب ماسک اسکلت را زده و شروع به خواندن کتاب کردم. همچنین اعداد را به انگلیسی و فارسی بلندخوانده که کودکان بیشتر متوجه اعدادی که استفاده می‌شد بشوند.
اعداد و فعالیت‌های مادربزرگ بیتل در کتاب داشت را به ترتیب توالی کارهایی که مادربزرگ روی مقوا چسبانده و موقع خواندن کتاب توجه کودکان را به آن جلب می‌کردم که در ذهنشان ثبت شود.

فعالیت بعد از بلند خوانی:

مرور توالی رخدادهای کارهای مادربزرگ و همچنین درست کردن ماسک اسکلت و رنگ‌آمیزی آن به هر طریقی که خودشان دوست دارند.

بعد از خواندن کتاب گفت‌وگو در مورد آقای کالاورا و آمدنش پیش مادربزرگ بود و نظرات کودکان بود.
نظر کودکی این بود: آقای کالاورا می‌خواست مادربزرگ را به خانه‌اش ببرد پرسیدم خانه‌ی کالاورا کجاست؟ گفت: قبرستان

مربی: پوران نجم دینی

محل اجرا: قصه گوی کودکستان و مدرسه غیرانتفاعی مهر و ماه کرانی اوز