بلندخوانی کتاب‌های “مرغ سرخ پاکوتاه” نوشته‌ی: محمدهادی محمدی و “یک تپه، یک گودال” با کودکان در کوره‌پزخانه‌های محمودآباد در تابستان ۹۶

بیشتر بخوانید: