کتاب یک داستان محشر نوشته‌ی: فوئب گیلمن را بلندخوانی کردیم. این داستان بیشتر اهمیت بازیافت و استفاده‌ی دوباره از چیزهایی را نشان می‌دهد که از نظر ما دور ریختنی هستند. در فعالیت قبل از بلندخوانی در مورد اینکه آیا بچه‌ها تجربه‌ای از استفاده‌ی دوباره از وسایل و اشیا دور ریختنی داشته‌اند سوال شد بعضی از بچه‌ها از ساخت کاردستی با استفاده از قوطی‌های رب، بطری‌های آب یا بعضی دیگر از اشیا را توضیح دادند. در جریان خواندن کتاب جمله‌های تکراری و نام آواها مثل صدای قیچی تکرار می‌شد که کودکان در خواندن آن من را همراهی می‌کردند. برای فعالیت بعد از بلندخوانی کتابچه‌ای درست کردیم که اتفاقات را یک به یک در آن به صورت نقاشی توضیح دادیم و نیز قرار گذاشتیم که به همراه بچه‌ها از دور ریختنی‌هایمان کاردستی درست کنیم.

مربی: شیدا رسولی

محل اجرا: کتابحانه روناکی مکریان، گوگ‌تپه، مهاباد، آذربایجان غربی