بلندخوانی کتاب آرش کماندار به همراه اولیا و پس از آن درست کردن میان وعده با همکاری دانش‌آموزان
آموزگران: فریبرز نصیری و زینب باباخانی
محل اجرا: روستای دول گز، دبستان باقر العلوم دول گز