آشنایی با اشکال هندسی شمارورزی لولوپی + ۱،محمودآباد، بهمن 96

مراحل: در مقدمه برای آمادگی ذهن کودکان و آشنایی آن‌ها با موضوع درس پیرامون اشکال هندسی با آن‌ها صحبت کردیم و اشکال هندسی ازجمله مستطیل، مربع، دایره و مثلث را به آن‌ها معرفی کردیم. برای کودکان توضیح دادیم که دیگر به‌ جای سه‌گوش و چهارگوش یا گردی نام اشکال هندسی را بیان کنند.

همچنین مثال‌هایی برای کودکان از محیط اطرافشان بیان کردیم که منجر به‌دقت بیشتر آن‌ها و مشارکت در بحث کلاس شد. اکثر کودکان به کلاس و محیط اطرافشان دقت می‌کردند و مثال‌هایی می‌زدند. یکی از پسران هم اشاره به مستطیل بودن تلویزیون و گرد بودن چرخ ماشین کرد.

سپس برای انس گرفتن بیشتر کودکان با موضوع درس فعالیت پرتاب طاس اشکال هندسی را با کودکان تمرین کردیم. کودکان طاس درست‌شده از فوم که هر طرف آن‌یکی از اشکال هندسی قرار داشت را به هوا پرتاب می‌کردند و در صورت رو آمدن هر کدام از اشکال هندسی نام آن را ذکر می‌کردند و روی شکل مشابه آن می‌ایستادند. این فعالیت در کلاس خیلی مورد استقبال کودکان قرار گرفت و آن‌ها هرکدام اصرار داشتند که زودتر پرتاب طاس را امتحان کنند و مربیان هم این فرصت را به همه آن‌ها دادند.

آشنایی با اشکال هندسی شمارورزی لولوپی + ۱،محمودآباد، بهمن 96

قابل‌توجه است واکنش یکی از کودکان که بعد از پرتاب طاس با حرکت جهشی یعنی پشتک زدن روی شکل هندسی مشابهش قرار می‌گرفت خیلی جالب بود. بعد از فعالیت پرتاب طاس اشکال هندسی داستان هشتم را برای کودکان بلندخوانی کردیم. آن‌ها به دلیل پیش‌زمینه‌ای که از داستان‌های قبلی و ماجراهای عمو کوکو و سیاهک و پیدا کردن گنج داشتند، با دقت به داستان گوش دادند و کنجکاو بودند سرانجام عمو کوکو و سیاهک چه می‌شود. بعد از بلندخوانی برای سنجش میزان دقت کودکان حول و محور داستان سوالاتی مطرح کردیم:

۱-عمو کوکو با چه چیزی دنبال گنج بود؟
۲-عمو کوکو با نخ چه می‌کرد؟
۳-عمو کوکو با برخورد به چیز سفت چه صدایی شنید؟
۴-سرانجام عمو کوکو با چیزی که پیدا کرد چه کرد؟ چرا؟

که کودکان همه سؤالات را به‌ درستی پاسخ دادند. فقط صدای جیرینگ را به‌اشتباه جینگ تلفظ می‌کردند که به کمک‌مربیان اصلاح شد.

بعد از بلندخوانی برای فعالیت کودکان برگه‌های دست‌ورزی به آن‌ها دادیم تا اشکال هندسی را بکشند که اکثر کودکان به‌خوبی از عهده فعالیتشان برآمدند و عده‌ای هم با کمک‌مربیان فعالیتشان را کامل کردند. در آخر هم بعد از تمام شدن فعالیت دست‌ورزی با کودکان تمرین شعرخوانی داشتیم. قابل‌ذکر است که در موازات موضوع کلاس و آشنایی کودکان با اشکال هندسی، مبحث آشنایی بارنگ‌ها و آشنایی با روز، هفته، ماه و سال را که در جلسات گذشته درس داده بودیم با کودکان کار کردیم.

مربیان: عبدااله‌زاده، راشدی، فصیحی

بیشتر بخوانید: