واک‌های ی، س به همرام کاکلاغه، اُ به همراه سی‌بی‌لک و درس ایران و جشن اسم، را به دانش‌آموزان آموزش دادیم.

مربی: رقیه زومکزهی

محل اجرا: سراوان

بیشتر بخوانید: