آموزش واک آ از بسته‌ی آواورزی و برای فعالیت بعد از بلندخوانی  درست کردن کلمات با استفاده از خمیربازی، همچنین درست کردن اشکال هندسی به‌صورت گروهی با کاغذ رنگی و قیچی و چسب

مربی: حدادی

محل اجرا: مدرسه حضرت ام‌البنین، هیرمند، سیستان و بلوچستان

بیشتر بخوانید: