مراحل: کودکان بالافاصله خودشان بحث را درمورد کار عملی که در دیوار کلاس قسمت الفباورزی نصب شده بود سوال کردند. بعد درمورد میوه‌هایی گفت‌وگو کردیم که حرف اول آن‌ها با ( ا) شروع می‌شود، که کودکان اشاره به انار کردند و در مورد میوه دیگری هم سوال شد که کودکان هیچ اطلاعی در مورد آن نداشتند و کسی هم نخورده بود. برای آن‌ها جالب شده بود کدام میوه است. مربیان اسم آن میوه را گفتند و کودکان تعجب کردند که میوه‌ای به اسم انبه داریم و از اینکه شناختی در مورد میوه انبه پیدا کرده بودند خوشحال بودند. بعد در مورد حیواناتی سوال شد که طبق معمول علاقه پسران به حیوانات یکی از آن‌ها اشاره به اسب کرد و آن‌ها از اسب‌های موجود در اطراف صبحت کردند و اینکه اسب سواری را دوست دارند.

فعالیت انجام شده: یکی از کودکان را به شکل اسب در آورده یعنی برایش یک دم سیاه ویک یال رنگی خوشگل درست کردیم وبعد شعر واک (ا) با کودکان کار شد و داستانک خوانده شد.

چاپ شده واک (ا) روی برگه را به کودکان دادیم و از آن‌ها خواسته شد با تکه‌های نمد دورریز واک (ا) را کلاژکنند. کودکان در حین انجام فعالیت هرکسی شعر مربوط به واک را برای خودش تکرار می‌کرد و انجام این فعالیت برایشان لذت بخش بود. در آخر هم کودکان با اعضای بدن خود واک (ا) را روی زمین به نمایش گذاشتند.

در ضمن این داستانک یکی از کودکان را یاد خاطره‌ای انداخت که آن کودک خاطره خود را به دوستانش بازگو کرد او گفت: من یک روزی با دوستم  توپ بازی می‌کردم که توپ ما تو خانه‌ی همسایه افتاد.

مربیان: خانم‌ها عبدالله زاده و راشدی