در ابتدای کلاس یک داستان در مورد الیکایی تعریف کردیم و سعی کردیم حین گفتن داستان تمام ویژگی‌های این پرنده را بیان کنیم.

هنگام آموزش واک و معرفی از کودکان خواستیم حالت دهانشان را هنگام تلفظ در آینه ببینند.

با نشان دادن عکس میوه بِه و بیان ویژگی‌های آن داستانک را بلندخوانی کردیم و برای بار دوم داستانک را همراه با اجرای نمایش خواندیم.

پرنده الیکایی خیلی برای کودکان جالب بود و همگی شعر را دوست داشتند و یکی از آن‌ها گفت که روباه‌ها همیشه مکار هستند. مثل روباه در کارتن شیپورچی که درآخر کودکان با کارتن اژدهایی درست کردند که دهانش باز و بسته می‌شد.

مربی‌ها: خانم‌ها رمضانی و ایشانی