با بادکنک وارد کلاس شدم. بچه‌ها با شور منتظر بودند که در مورد چه چیزی صحبت میکنیم. بعد از بچه‌ها پرسیدم که بادکنک با چه واکی شروع می‌شود و بعد در مورد فصل بهار صحبت کردیم. نماکارت واک ب را بچه‌‎ها نشان دادیم و با هم شعر آن را خواندیم بعد داستانک مربوط به آن را بلندخوانی کردیم. بعد از بچه‌ها خواستم شکل واک را روی هوا بکشند یکی از بچه‌ها شکل واک را روی تخته نوشت. بعد از بلندخوانی در مورد اینکه واک ب در چه کلمه‌هایی است، بگویند؟ بچه‌ها با اشتیاق گوش می‌دادند.

مربی: خانم ماهو

محل اجرا: دبستان علامه حاجی آباد، پاکدشت