مراحل: ابتدا با کودکان به کوره عدالت رفته آهنگ گذاشتیم و همراه کودکان ورزش کردیم و بعد در حیاط یکی از بانوان کوره(خانم اکبری) که مرغ و خروس نگهداری می‌کند رفته و کودکان به عینه خروس و لانه‌ی آن را از نزدیک دیدند و خیلی با شور و اشتیاق به آن نگاه می‌کردند و باهم درمورد خروس، غذا، نوک، پوشش و رنگ آن با هم صحبت و گفت‌وگو کردیم و سولاتی از کودکان پرسیدیم مثال:

۱٫خروس چه رنگی است؟ قرمز و سیاه

۲٫خروس به جای دهان چه دارد؟ نوک

۳٫بچه‌ها به نظر شما خروس تخم می‌گذارد یا بچه به دنیا می‌آورد؟ کودکان گفتند: تخم می‌گذارد و یکی از کودکان که در بین آن‌ها خیلی حواسش جمع بود گفت: خاله خروس که نر است تخم نمی‌گذارد.  بعد پرسیدیم پس اگر تخم نمی‌گذارد چه می‌گذارد؟ گفت: هیچی نمی‌گذارد چون نر است.

بچه‌ها مثال‌هایی با (خ) بزنید و کودکان گفتند: خ مثل خرمالو، خرگوش و…

که یکی از کودکان مثال خر را با تردید و خجالت می‌گفت و فکر می‌کرد که خر کلمه‌ی بدی است.

بعد داستانک را درکنار خروس و لانه‌ی آن خواندیم و کودکان با علاقه‌ی زیادی به آن گوش می‌کردند و باشخصیت آن همذات پنداری کرده و ادای آن را در می‌آوردند و کودکان با دیدن خروس و شنیدن داستانک مربوط به آن یاد خاطره‌هایی افتادند یکی از کودکان از خروس جنگی پدرش تعریف کرد و یکی دیگر از کودکان نیز گفت: اگر خروس را اذیت کنیم ما را دنبال کرده و نوک می‌زند.

دیگری گفت: خروس مانند ساعت است که صبح‌ها ما را با آوای خود از خواب بیدار می‌کند. این گردش علمی برای کودکان بسیار لذت‌بخش و جذاب  بوده و رضایت در چهره آن‌ها نمایان بود.

بعد از بلندخوانی به کلاس رفته وکودکان با خمیر بازی واک (خ) درست کردند.

کودکان کلمه‌ی خورجین را اشتباه خرجین تلفظ  می‌کردند و مربیان نحوی تلفظ درست آ ومعنی آن را به کودکان گفتند.

*سوال کودکان از ما: خورجین چیه؟ یک وسیله‌ای است که از پارچه‌ی سفت با دوتا جیب ساخته شده و آن را روی الاغ یا موتور برای گذاشتن وسیله داخل آن قرار می‌دهند.

مربیان: عبدالله زاده، راشدی