برای آموزش واک ر ابتدا شکل مربوط به روی تخته به صورت روباه کشیده شد و شکلی که از قبل آماده کرده بودیم به بچه‌ها نشان دادیم و روی خانه بادکنکی چسباندیم بعد نماکارت واک ر را به بچه‌ها نشان دادیم و از بچه‌ها خواستیم از  بین واک‌ها ر را پیدا کنند و بلندخوانی داستانک را شروع کردیم. تلفظ واک را تک تک از بچه‌ها پرسیدم و در انتها اوریگامی روباه را درست کردیم.

مربی: سیری

محل اجرا: دبستان علامه مجلسی، روستای حاجی آباد، پاکدشت ورامین، تهران