آموزش واک ز از بسته‌ی الفباورزی با کاکاکلاغه با 24 نفر از دانش‌آموزان.

محل اجرا: دبستان شهدای وحدت، شهرستان زهک

بیشتر بخوانید: