مراحل: ابتدا برای کودکان شعر و موسیقی (سر، شانه، زانو، پا) را پخش کردیم تا زمان معرفی واک” ش” اعضای بدنی را که با واک “ش” شروع می‌شود را هم مثال بزنیم. بعد از آن بازی شاه و وزیر را با کودکان بازی کردیم و کودکان هم از آن استقبال کردند. بعد از آن واک”ش” را به کودکان معرفی نمودیم و مثال‌های مربوط به آن زدیم که کودکان هم در این اثنا با ما همکاری نمودند. سپس شعر مربوط به واک “ش” را با کودکان تکرار و تمرین کردیم. در مرحله بعد داستان (من شتر هستم یا مرغ؟) را برای کودکان بلندخوانی کردیم.

آن‌ها نیز با دقت گوش دادند. بعد از بلندخوانی پیرامون متن سوالاتی مطرح کردیم از جمله:

۱- بار شترمرغ چه بود؟

۲-شترمرغ از کاکاکلاغه چه سوالی پرسید؟

۳- جواب کاکا کلاغ چه بود؟

که کودکان با دقت به سوالات مربوطه پاسخ دادند. در شیفت صبح بعد از بحث و گفت‌وگو پیرامون متن و صحبت درباره شیر و ویژگی‌های آن الگوهای از پیش آماده شده را دادیم تا آن‌ها رو برش بزنند و ماسک شیر را آماده کنند و در شیفت عصر هم در مورد شترمرغ و ویژگی‌های آن با کودکان گفت‌وگو کردیم الگوهای از پیش آماده شده را دادیم تا آن‌ها را برش بزنند و به هم بچسباند تا به عنوان فعالیت بعد از بلندخوانی ماسک شترمرغ درست کنند. قابل ذکر است که کودکان بیشتر اوقات به درست کردن کاردستی علاقه نشان می‌دهند. این جلسه هم همین طور بود و آن‌ها بعد از درست کردن ماسک شترمرغ خیلی شاد بودند و با هم بازی می‌کردند.

قابل توجه بود که کودکان هنگام صحبت درباره شترمرغ و ویژگی‌های آن از اینکه شتر‌مرغ با پا از خود دفاع می‌کند خیلی تعجب کردند و با حیرت سوال می‌پرسیدند. یکی از کودکان هم اشاره کرد که در باغ خاله‌اش یک عالمه شترمرغ است ولی با حرف‌های که می‌زد مشخص بود که شترمرغ را با بوقلمون اشتباه گرفته بود. یکی از کودکان هم زمان صحبت درباره شتر به دهات خودشان در زنجان اشاره کرد و گفت که آنجا پر از شتر است. کودکی هم به ویژگی‌های شتر که دو کوهان دارد و در بیابان زندگی می‌کنند اشاره مختصری کرد.

مربیان : عبدالله‌زاده، راشدی، فصیحی