با اسم کودکان شروع کردیم به این صورت که کودکان اسمشان را می‌گفتند و‌‌ سعی می‌کردیم تشخیص دهیم واک اول آن چیست و کودکانی که واک اول اسم آن‌ها م است را جدا کردیم به همراه یکی از مربیان که اول اسمش واک م بود.

پس از آموزش واک و بلندخوانی داستانک متوجه شدیم که یکی از کودکان به دوستان دیگرش می‌گفت رانشگاه را پیدا کنید حالا ببینید واک گویا است یا خیر و به بقیه آموزش می‌داد.

در آخر کودکان با کاغذ رنگی مارهای رنگی درست کردند.

مربیان: خانم‌ها ایشانی و رمضانی