ابتدا جهت آمادگی ذهن کودکان و ایجاد هیجان و انگیزه در جهت اشتیاق بیشترشان در کلاس و یادگیری بهتر  هنگام آموزش واک جدید برای آن‌ها مسابقه ماست‌خوری برگزار کردیم و به این روش آن‌ها را برای همراه شدن با کلاس درس مصمم‌تر کردیم. دو نفر از کودکان را انتخاب کردیم و از آن‌ها خواستیم تا بدون استفاده از دست و قاشق ماست‌شان را بخورند. هر کدام که زودتر ماستش را خورد برنده مسابقه خواهد بود. از دیگر کودکان هم خواستیم با دست زدن و شمردن یک تا ده آن دو نفر را همراهی کنند. این مسابقه سبب شد تا کودکان حسابی به وجد بیایند. سپس ما (مربیان) پس از زمینه‌سازی با کمک واژه ماست واک “م” را به کودکان معرفی کردیم و چگونگی تلفظ آن را به آن‌ها آموختیم و واژه‌های متفاوتی برایشان مثال زدیم از جمله مداد، ماهی، مادر، میز و … که باز هم کودکان به صورت خودکار در بحث کلاس مشارکت کردند و مثال‌هایی چون مار، میمون، موش و … آوردند. بعد از آن شعر واک “م” را با کودکان تکرار و تمرین کردیم. کودکان با شنیدن اسم مار بلافاصله شروع به تعریف خاطره‌هایی درباره مار کردند از جمله یکی از کودکان گفت که در باغ وحش مار را از نزدیک دیده است و یک کودک دیگر هم تعریف کرد که مار را در تلویزیون دیده که دور دست مردی حلقه زده و کاری هم به او نداشته است. یکی دیگر از کودکان هم از مارگیری که دیده بود خاطره تعریف کرد. در این مرحله برای کودکان درباره مار و آوای آن و خزنده بودن آن توضیح دادیم.سپس از کسانی که بلد بودند مثل مار راه بروند خواستیم تا انجام دهند و دیگران هم آوای فش‌فش آن را تقلید کنند. در مرحله بعد داستان می بول جان و می پول جان را برای کودکان بلندخوانی کردیم. کودکان خیلی با دقت به داستان گوش دادند. بعد حول متن برای کودکان سوال طرح کردیم از جمله:

۱-چه شخصیت‌هایی در داستان داشتیم؟

۲-در تصویر چند میمون می‌بینید؟ کدام یک می بول جان و کدام می پول جان است؟ از کجا فهمیدید؟

در مرحله بعدی کودکان را راهنمایی کردیم تا جهت فعالیت بعد بلندخوانی طرح دستشان را بکشند و به دلخواه رنگ‌آمیزی کنند و با کمک قیچی برش بزنند. بعد از کامل شدن فعالیت کودکان طرح‌های برش زده را چشم و دهان گذاشتیم که شکل ماهی شد. سپس آن را داخل تنگی که از قبل توسط مربی حاضر شده چسباندیم. کودکان بعد از تمام شدن فعالیت کلاسی خیلی از نتیجه کارشان به وجد آمده بودند و خاطره‌هایی درباره خریدن ماهی شب عید بیان کردند. در ضمن آن‌ها در پاسخ سوال مربیان اشاره کردند که ماهی‌ها در دریاها، رودخانه‌ها و حوض‌ها زندگی می‌کنند.

مربیان: عبدا… زاده، راشدی، فصیحی