درس نان و نشانه‌ی ن را به‌وسیله عروسک کاکاکلاغه تدریس  کردم.

داستان ننه نارنج را بلندخوانی کردم و بعد از تدریس، دانش‌آموزان داخل کلاس  صبحانه سالم خوردند و نان‌های خودشان را نشان دادند.

مربی: نسرین قره‌چاهی

محل اجرا: دبستان یاس نبی، باقرآباد، قرچک

بیشتر بخوانید: