آموزش واک ژ -الفباورزی با کاکاکلاغه

ابتدا، برای بچه‌ها نمایشی اجرا کردیم، سپس، به بچه‌ها کیسه‌ای نشان دادیم و یک داستان تعریف کردیم، داستان این بود که امروز، در هنگام راه رفتن یک کیسه جلوی پای ما افتاد و متوجه شدیم که کیسه تکان می‌خورد و از بچه‌ها پرسیدیم به نظر شما چه چیز داخل کیسه است؟، بعد چشم‌هایشان را بستند تا مهمان ما بیرون بیاید، سپس یک اژدها از کیسه بیرون آمد و بعد داستان را بلندخوانی کردیم، پس ‌از‌ آن، به بچه‌ها یک سینی نمک دادیم تا حرف «ژ» را بنویسند و بعد، شعر آن را خواندیم.

مربی: خانم دوستار و سوسن هاشمی

گروه پیش‌دبستانی