کتاب آواورزی داستانک پنجم

برای شروع ابتدا آوای حیوانات مختلف را از کودکان پرسیدیم و آن‌ها باهم آوای حیوانات را تکرار کردند و از آن‌ها پرسیدیم شما حدس می‌زنید امروز سیاهک می‌خواهد پیش کدام حیوان برود تا آوای او را بپرسد کودکان هرکدام حیوانی را نام بردند بعد ما کتاب را باز کردیم و همه باهم گفتند: کلاغ، بعد داستانک را برایشان خواندیم.

در حین بلندخوانی از کودکان خواستیم که آوای کلاغ را دربیاورند که همه انجام دادند بعد گفتیم: حالا اگر ق را از اول قارقار برداریم و به‌جای آن ب بگذاریم چه می‌شود بعضی از کودکان  گفتند می‌شود بربر که باز سؤال را چندین بار تکرار کردیم که این بار چند نفر از کودکان درست پاسخ دادند و گفتند می‌شود باربار و باز پرسیدیم اگر ق را برداریم و به‌جایش م بگذاریم چی می‌شود؟ که باکمی فکر کردن پاسخ دادند می‌شود مارمار

بعد از بلندخوانی سؤال‌هایی از تصویرهای داستانک پرسیدیم مثلاً پرسیدیم کدام کلاغ بالاتر نشسته است که با دست‌نشان دادند، پرسیدیم پای ننه کلاغه چه می‌بینید گفتند: جوراب و پرسیدیم جوراب‌هایش چه طرحی دارد گفتند: راه‌راه است و سؤال‌هایی از این قبیل از کودکان پرسیدیم.

برای فعالیت آن به کودکان مقواهایی که شکلی از اعضای بدن کلاغ را روی آن کشیده بودیم دادیم که قیچی کنند و هرکدام را سر جای خودش بچسبانند.

بلندخوانی و فعالیت نوبت عصر مانند نوبت صبح بود.

مربیان: فریده جوزی، منیژه نصیری

محل اجرا: کتابخانه آوای ماندگار، مولوی، تهران

بیشتر بخوانید: