فعالیت قبل از بلندخوانی:

ابتدا دو داستانک قبلی را مرور کوتاهی کردیم. آوای گربه و گاو را تکرار کردیم و از بچه‌ها پرسیدم خانه سی‌بی‌لک کجا بود؟ همه باهم جواب دادند بالای تنه‌ی درخت درباره محل زندگی گاوها صحبت کردیم.

فعالیت حین بلندخوانی:

داستانک سوم را شروع کردیم. در حین بلندخوانی بچه‌ها آوای مرغابی و قورباغه را تکرار کردند. با محل زندگی آن‌ها آشنا شدند. تعداد مرغابی‌ها و قورباغه‌ها را پرسیدم. همراه با پرسش و پاسخ داستان را ادامه دادیم.

فعالیت بعد از بلندخوانی:

بعد از بلندخوانی از بچه‌ها پرسیدم چه حیواناتی در برکه بودند؟ بچه‌ها پاسخ دادند: قورباغه مرغابی و ماهی. از بچه‌ها سؤال کردم قایق سی‌بی‌لک از چه چیزی درست‌شده آن‌ها گفتند: کاغذ. کلاه قورباغه‌ها و رنگ آن‌ها هم پرسیده شد.  درباره حیواناتی که در آب زندگی می‌کنند صحبت شد .در آخر بچه‌ها قایق کاغذی سی‌بی‌لک را درست کردند و در آب انداختند. آهنگ داستانک را نیز باهم خواندیم.

مربی: فاطمه نوروزی

محل اجرا: موسسه توانمندسازی مهروماه، فرحزاد، تهران

بیشتر بخوانید:

 

آواورزی(ادامه داستانک یکم)

ابتدا آهنگ قصه‌خوانی را خواندم و داستان را مرور کردم. بچه‌ها گفتند: خانه سی‌بی‌لک بالای درخت است و صدایش را تکرار کردند و…

بعد از یادآوری، آهنگ‌های داستانک را خواندیم.

مربی: فاطمه نوروزی

محل اجرا: موسسه توانمندسازی مهروماه، فرحزاد، تهران