موضوع گفت­‌و­گوی امروز ما با بچه‌­ها، دید و بازدید بود. آن­‌ها در مورد رفت­‌وآمد در روز­های عید و مکان‌­هایی که از آن دیدن کردند، صحبت کردند. سپس، داستانک پنجم از کتاب «آواورزی با سی‌بی‌لک» را بلندخوانی کردیم و نمادهایی مانند خانه، خاله پیرزن را با استفاده از نمد درست کردیم. پس از آن، با همراهی بچه­‌ها شعری از کتاب را خواندیم.

محل اجرا: تهران، مهد کوشا، نشست آواورزی داستانک پنجم