در ابتدا سی‌بی‌لک را به دانش‌آموزان پیش‌دبستانی نشان دادیم و پرسیدیم آیا یادشان هست اسم این چه بود همه گفتند: سی‌بی‌لک.

باز پرسیدیم خانه‌اش کجا بود گفتند روی درخت.

بعد داستانک دوم را برایشان خواندیم و بعد از بلندخوانی سؤال‌هایی از متن داستان از کودکان پرسیدیم. مثلاً پرسیدیم که سی‌بی‌لک چه موقع از خانه بیرون آمد که گفتند صبح. پرسیدیم از کجا فهمیدید که صبح بود جواب دادند چون خورشید بیرون آمده بود.

همچنین پرسیدیم جلوی گاو چه می‌بینند گفتند: سطل شیر.

برای فعالیت آن با کودکان شعر فصل‌ها، قسمت نخست را خواندیم و کاردستی فصل پاییز و زمستان را درست کردند.

در نوبت عصر بلندخوانی مانند نوبت صبح بود و برای فعالیت آن با کودکان همان شعر فصل‌ها را کارکردیم ولی برای فعالیت آن فصل تابستان و بهار را درست کردند‌.

مربیان: فریده جوزی، منیژه نصیری و زینب بابایی

محل اجرا: کتابخانه آوای ماندگار، شوش

بیشتر بخوانید:

 

 

کتاب آواورزی داستانک یکم

امروز کار با کتاب آواورزی را شروع کردیم و عروسک سی‌بی‌لک را به کودکان نشان دادیم. کودکان همه به آن دست زدند و آن را لمس کردند و حتی سی‌بی‌لک را زدند.

بعد از آن‌ها پرسیدیم که فکر می‌کنید نام این چیست و چه چیزهایی می‌خورد که گفتند گربه است و گوشت و شیر می‌خورد. بعد داستانک یکم را بلندخوانی کردیم، بعد از بلندخوانی سؤال‌هایی از کودکان درباره سی‌بی‌لک پرسیدیم برای مثال: پرسیدیم خانه سی‌بی‌لک کجا بود، گفتند: روی درخت. پرسیدیم چه چیزهایی از درخت آویزان هستند کودکان گفتند: قوری، لیوان، جوراب. همچنین در مورد شکل هر جوراب، راه راه  یا چهارخانه بودن آن‌ها صحبت کردیم.

بعد کودکان یکی‌یکی آمدند و چیزهایی را که از درخت آویزان بود یا چیزهایی که به درخت تکیه داده بود، روی درخت سر جای خودش قراردادند.

برای فعالیت ماه و خورشیدهایی که روی مقوا کشیده بودیم به کودکان دادیم که دور آن را قیچی کنند و دربیاورند که با استفاده از آن‌ها شعر روزه روزه، شبه شبه را به کودکان یاد دهیم.

در نوبت عصر همان کارهای مربوط به بلندخوانی را که در نوبت صبح انجام داده بودیم، انجام دادیم و همان سؤال‌های نوبت صبح را از کودکان پرسیدیم.

برای فعالیت آن ماه و خورشیدهایی که کودکان نوبت صبح درست کرده بودند به کودکان نوبت بعدازظهر دادیم و شعر روزه روزه ،شبه شبه را با اجرای نمایش توسط خود کودکان با آن‌ها کارکردیم.

مربیان: فریده جوزی،منیژه نصیری

محل اجرا: کتابخانه آوای ماندگار، شوش