کتاب سی‌بی‌لک، داستانک اول را برای ۱۰ نفر از دانش‌آموزان خواندم و تعداد بچه ‌گربه‌ها را پرسیدم. البته چون بعضی از بچه‌ها تازه به ما ملحق شدن درباره‌ی سی‌بی‌لک و آواهای قبلی از بچه‌هایی که قبلاً بودند پرسیدم و آن‌ها تمام آواها را تکرارکردند.

تعداد بچه گربه‌ها و نام آن‌ها و رنگشان را چند بار باهم تکرار کردیم. بعد از آن‌ها رنگ هربچه و نامش را پرسیدم و آن‌ها جواب می‌دادند. البته قاطی می‌شد ولی بازم جواب می‌دادند.

مربی: فریبا دهمرده

محل اجرا: زابل

بیشتر بخوانید: