امروز کتاب آواورزی با سی‌بی‌لک را برای بچه‌ها بلندخوانی کردیم.

تدریس همراه با شعر و شادی برای کودکان بود.

مربی: فاطمه رامش

محل اجرا: دبستان بهشت، عشایر زاهدان

بیشتر بخوانید: