در کتابخانه چند فعالیت مختلف انجام دادیم.

آقا منصور برای بچه‌ها بلندخوانی کردند بعد داستان یکی از بچه‌ها را آوردیم و نمایش آن را اجرا کردیم.

امروز دختر نازنینی به نام هلین ساکن دانمارک مهمان کتابخانه‌ی ما بود هلین زبان کردی و دانمارکی را فقط بلد بود برای همین نمایش به زبان کردی اجرا کردیم و یکی از نقش‌های داستان را به هلین دادیم و او بازی کرد.

مربی: شکوفه امیریان

محل اجرا: کتابخانه با من بخوان سرپل ذهاب

بلندخوانی و اجرای نمایش، سرپل ذهاب، تیر 97

بیشتر بخوانید: