مراحل بلندخوانی: ابتدا اشکال هندسی را با کودکان مرور کردیم، سپس به دلیل پیوسته بودن متن داستانک جدید با قبلی، درباره آنچه در داستانک هشتم بلندخوانی کرده بودیم، سؤال‌هایی پرسیدیم.
آن‌ها با شور و شوق به سؤال‌های ما پاسخ دادند. از واکنش‌ به‌مرور داستانک هشتم، مشخص بود که علاقه دارند از ادامه داستان آگاه شوند و بسیار کنجکاو بودند تا بدانند گنج عمو کوکو چیست؟ درباره این سؤال که  گنج چه می‌تواند باشد؟ گفت‌وگو کردیم. بیشتر آن‌ها به طلا و شمشیر و… اشاره کردند.
پس از ایجاد چالش و برانگیختن حس کنجکاوی، داستانک نهم را بلندخوانی کردیم. کودکان با دقت به داستانک گوش می‌دادند و کاملاً مشخص بود که از شنیدن داستانک هدفی دارند. هنگام بلندخوانی سؤال‌های زیر را پرسیدیم:

۱-عمو کوکو چه چاره‌ای برای سرگرم کردن سیاهک پیدا کند؟

۲-شما فکر می‌کنید گنج عمو کوکو چیست؟

کودکان در پاسخ به سؤال اول، با عمو کوکو هم ذات پنداری می‌کردند و برای او چاره‌ پیشنهاد می‌دادند.

در پاسخ به سؤال دوم، به دلیل بودن جواب در تصویر، آن را درست بیان کردند. آن‌ها حتی به سفالی بودن کوزه هم اشاره کردند.

پس از بلندخوانی، دوباره درباره داستان گفت‌وگو کردیم و از آن‌ها سؤال‌هایی مانند در دست عمو کوکو در چیست؟ و جوینده یابنده بود یعنی چه؟ را پرسیدیم. سؤال اول را درست پاسخ دادند، ولی جواب سؤال دوم را با وجود آگاهی نسبت به تلاش عمو کوکو برای رسیدن به گنج نمی‌دانستند زیرا با ضرب‌المثل آشنا نبودند.

جالب است که نسبت به واژه لعاب کنجکاو بودند و درباره آن سؤال می‌کردند که یکی از مربیان معنی واژه لعاب را برای ایشان توضیح داد.

پس از بلندخوانی گفت‌وگو، برای انجام فعالیت، برگه‌های دست ورزی به ایشان دادیم که آن‌ها از زمانی که در نظر گرفته بودیم زودتر کامل کردند. در پایان کاربن آن‌ها خمیربازی دادیم تا گنج عمو کوکو را درست کنند. بیشتر آن‌ها کوزه درست کردند. یک نفر هم با کمک‌ مربی‌ها، با استفاده از اشکال هندسی، کوزه زیبایی درست کرد. به دلیل علاقه به خمیربازی از این فعالیت استقبال کردند.

مربیان: عبدالله زاده، راشدی، فصیحی

بیشتر بخوانید: