ابتدا، به بچه‌­ها گفتیم که مهمانی به کلاس آمده و از آن‌­ها خواستیم تا حدس بزنند که مهمان چه کسی است. سپس، جغد به میان ما آمد و با بچه‌­ها احوال­پرسی کرد. بچه‌­ها صدای جغد و حالت چشم‌­های او را تقلید کردند و بعد جغد غذای مناسب را از دست آن‌­ها خورد. پس از آن واک «ج» را ادا کردیم و دست­‌هایمان را روی گلو قرار دادیم تا گویا یا خاموش بودن آن حرف را مشخص کنیم. سپس، شعر آن را خواندیم و بچه­‌ها با همیاری خانم دوستدار نمایش عروسکی جغد را اجرا کردند. در انتها، بچه‌­ها کاردستی جغد را با کمک مربیان درست کردند.

فردای آن روز، ابتدا واک «ج» را که روز گذشته آموزش دادیم، با بچه‌­ها مرور کردیم، سپس در فعالیت عملی آن، بچه­‌ها را به دو گروه چهار نفره تقسیم کردیم. به هر نفر یک چوب بستنی، مقداری عدس و لپه و یک توپ پینگ پنگ دادیم که از قبل آن را سوراخ کرده بودیم. پس از وصل کردن آن­‌ها به هم دیگر، بچه‌­ها متوجه شدند که یک جغ‌جغه ساخته‌­اند و از تکان دادن آن بسیار هیجان‌­زده شدند.

سپس به ساخت نوع دیگری از جغ‌جغه پرداختیم. ابتدا دایره‌­­هایی را روی مقوا بریدیم و هرکس طرحی روی دایره خود کشید و بعد، مهره­‌هایی را با استفاده از نخ به دایره وصل کردیم و چوب را از وسط مقوا عبور دادیم. با چرخاندن چوب، مهره‌­ها به هم برخورد کرده و صدا ایجاد می­کردند.

الفباورزی واک «ج» در داستان جوجه تیغی و گوجه­ فرنگی از مجموعه­‌ی «الفباورزی با کاکاکلاغه»، ساخت جغ‌جغه

مربی: خانم‌­ها: فائزه، آسیه، سایه و زهرا

وسایل مورد نیاز: توپ پینگ پنگ، چوب بستنى، دانه‌­هاى خوراکى مثل لپه و عدس، مقوا، سیخ چوبى نازک، نخ و مهره