امروز مهمان خارجی ایمو جان به شهرمحمدی (در سیستان و بلوچستان) ‌آمد و «سی بی لک» برای او غذای محلی (بریانی با ماهی) درست کرد. بعد سی بی لک مهمان‌اش را با خودش سرکلاس آورد.

بچه‌ها لباس بلوچی پوشیدند و مهمان خارجی از آن‌ها خواست که به او هم زبان بلوچی یاد بدهند و از لباس‌هایشان خیلی خوش‌اش آمد.

بچه‌ها امروز خیلی خوشحال شدند. می‌گفتند خانم سال بعد هم ما در کلاس اول می‌نشینیم و کلاس دوم نمی‌رویم تا باز هم این کتاب‌ها را بخوانیم.

آموزگار: مهربی‌بی حسین‌بر