کتاب المر را برای بچه‎ها بلندخوانی کردیم و برای فعالیت بعد از بلندخوانی بچه‌ها فیل‌های رنگی کوچکی را که از قبل آماده کرده بودیم رنگ زدند.

محل اجرا: مهدکودک ویستا

بیشتر بخوانید: