گزارش کلاس بلند خوانی کتاب المر در پیش‌دبستانی

فعالیت قبل از بلندخوانی:

با یک بنر بزرگ که روی آن عکس المر درست‌شده بود وارد کلاس شدم.

بچه‌ها از دیدن یک فیل بارنگ‌های مختلف هیجان‌زده و شکِ شدند. پرسیدند: مگر هم‌چین فیلی هم وجود دارد که رنگ‌ووارنگ باشد؟؟

بعد از کمی بحث و گفت‌وگو در مورد رنگ فیل‌ها و‌…

 فعالیت حین بلندخوانی:

شروع به بلندخوانی کتاب المر کردم.

ابتدا جلد کتاب را به بچه‌ها نشان دادم و مشخصات کتاب را برایشان خواندم و بعد خواندن کتاب شروع شد.

کتاب در مورد فیلی است که با دیگر فیل‌ها فرق دارد. اسم این فیل المر هست. همه فیل‌ها خاکستری هستند، اما او چهارخانه و رنگارنگ است و به هرکجا می‌رود، همه او را می‌شناسند و…

فعالیت بعد از بلندخوانی:

بعد از بلندخوانی کتاب از بچه‌ها پرسیدم در هنگام بلندخوانی گفته شد چه فیل‌هایی در گله فیل‌ها بودند؟؟ بچه‌ها گفتند: فیل چاق، فیل لاغر و…

چرا همه فیل‌ها المر را دوست داشتند؟ بچه‌ها گفتند: چون المر همه را می‌خنداند.

پرسیدم وقتی المر داشت از گله دور می‌شد چه حیواناتی را سر راه خودش دید؟ بچه‌ها گفتند: لاک‌پشت، تمساح و…

بعد از پرسش و پاسخ در مورد تفاوت‌های فردی بحث و گفت‌وگو کردیم و در انتها با بچه‌ها ماسک المر ساختیم و نمایش اجرا کردند.

مربی: حانیه آسائیان

محل اجرا: پیش‌دبستانی المهدی، خراسان رضوی

بیشتر بخوانید: