بلندخوانی کتاب المر نوشته‌ی دیوید مک کی. برای فعالیت بعد از بلندخوانی بچه‌ها روی دوشکچه‌ها نشستند و المر را در رنگ و طرح‌های مختلف رنگ‌آمیزی کردند.
مربی: مونا جمشیدی
محل اجرا: خانه مادر و کودک ناصر خسرو ملک شهر اصفهان