ابتدا تمرین تمرکز و ریتم دست دست پاپا بشکن انجام شد.در مورد تفاوت انسان‌ها صحبت کردیم که تفاوت در رنگ چشم رنگ مو و… حتی تفاوت در اثر انگشت بعد جلد کتاب را به بچه‌ها نشان دادیم که حدس بزنند در مورد چیست بعد بلندخوانی را شروع کردیم بعد از بلندخوانی مربی، بلندخوانی توسط بچه‌ها شروع شد. در انتها تزیین المر توسط بچه‌ها به صورت گروهی انجام شد.

مربیان: خانم‌ها ماهو و سیری

محل اجرا: دبستان علامه مجلسی، پاکدشت