امروز، کتاب «المر» را بلندخوانی کردیم. برای بچه­‌ها خیلی جالب بود و می­‌پرسیدند که آیا در جنگل­ می‌­توان المر را پیدا کرد؟

‌ مربی: خانم اسماعیلی

دبستان فاطمه پورخصالیان، اجرای بلندخوانی کلاس سوم خانم اسماعیلی، لاهیجان