در دومین نشست بلندخوانی کتاب المر، بچه‌ها پس از شنیدن قصه المر شروع به درست کردن ماسک صورت المر و دوستانش شدند. سپس نمایش المر را بازی کردند.

مربی: تازه گل غلامی

محل اجرا: موسسه توانمند سازی مهر و ماه، فرحزاد، تهران