کتاب‌هایی را که در کتابخانه‌کلاسی داشتیم، به کودکان امانت دادیم. آن‌ها با صورت تکی و چند نفره، مشغول خواندن کتاب‌ها شدند. قرار شد هر کس کتابی را که به او امانت دادیم به خانه ببرد و همراه خانواده‌اش بخواند.

مربی: محمد عمر امرا

محل اجرا: سراوان

     بیشتر بخوانید: