بچه‌ها خودشان ماسک شخصیت‌های کتاب این مال من است را درست و تمرین نمایش کردند و عصر به اجرای نمایش پرداختند. کلی کیف کردند برای کاری که انجام داده بودند.

محل اجرا: کتابخانه با من بخوان سرپل ذهاب

بیشتر بخوانید: