آقای نظری تمام شب بیدار بود و مراقب که کتاب‌ها خیس نشوند. آب به داخل کانکس نفوذ و موکت را خیس کرده بود.

روز بعدی که هوا آفتابی بود با کمک بچه‌ها موکت‌ها را به بیرون آوردیم تا خشک شوند و در این حین به بلندخوانی کتاب برای بچه‌ها در فضای باز پرداختیم.