از آنجایی که بازی‌های فکری اهمیت ویژه‌ای در افزایش سطح یادگیری، رشد تقویت حواس پنج‌گانه و توانایی حل مسئله دارد، ما برای دانش‌آموزان از اینگونه فعالیت‌ها همراه بلندخوانی کتاب‌ها بهره می‌بریم.

محل اجرا: مدرسه نجمه

مربی: خانم مرادقلی