کتاب رفتم به باغی نوشته‌ی محمدهادی محمدی، را بلندخوانی کردیم و برای فعالیت بعد از بلندخوانی از بچه‌ها خواسته شد کاردستی حیواناتی را که در کتاب نام برده شده است را درست کنند.

محل اجرا: مهد کودک ویستا، ثلاث

بیشتر خوانید: