برنامه با من بخوان در برنامه نما دو سیما به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی. فیلم حاضر در خانه حمایتی محمودآباد تهیه شده است. این فیلم در برنامه نما دو و از شبکه دو سیما پخش شد.