ابتدا، شعر سلام را همراه بچه‌ها خواندیم سپس، کمی تن‌آرامی کردیم. بعد سرزمین بهار را با کمک آن‌ها درست کردیم. بچه‌ها به ترتیب چهار قطعه (مانند کوه، گل و درخت) از سرزمین بهار را در آن قرار دادند. یکی از اهداف آموزشی این فعالیت شناخت اعداد، جمع و تفریق بود.

سپس، بچه‌ها وارد اتاق فعالیت شدند. آن‌جا اشکال هندسی را نشان‌شان دادیم و از آن‌ها خواستیم تا برای هر کدام مصداقی بیاورند. به طور مثال برای شکل دایره خورشید و توپ و برای شکل سه‌گوش کوه و شیروانی خانه را مثال زدند.

گفتن این نکته خالی از لطف نیست که مسئولیت این اتاق فعالیت از نگهداری وسایل تا نظم آن‌ها به عهده‌ی بچه‌هاست و حتی برای‌شان توضیح دادیم که وقتی شخصی مسئول است دیگران هم به این مسئولیت کمک می‌کنند.

در فعالیت با گروه بعدی ابتدا، بچه‌ها با بازی پرتاپ توپ به معرفی خود پرداختند. سپس، در شروع آموزش آواورزی عروسک سی‌بی‌لک به جمع ما پیوست و با یکایک بچه‌ها آشنا شد و از آن‌ها سوالاتی پرسید. سپس، یکی از داستانک‌های کتاب «آواورزی با سی‌بی‌لک» را خواندیم و بعد از آن فعالیتی در پیوند با آواها انجام دادیم. سپس، با کارت‌هایی حاوی تصاویر حیوانات فعالیتی در پیوند با مفهوم کوتاه و بلند انجام دادیم. و در پایان، با اجرای نمایش کوتاهی شعر عمو بستنی‌فروش را خواندیم.

در فعالیت با گروه دیگری از بچه‌ها، مجموعه «الفباورزی با کاکاکلاغه» را در نظر گرفتیم. پس از خواندن شعر سلام، کاکاکلاغه به جمع ما پیوست. سپس، شعر هر واک را خواندیم و من از بچه‌‎ها خواستم تا پس از ادای هر واک به دهانم دقت کنند. آن‌ها با دقت کامل درباره شیوه‌ ادای واک‌ها گفت‌و‌گو و با قرار دادن دست‌هایشان بر روی گلو تلفظ واک‌ها را تمرین می‌کردند. سپس، فعالیت‌هایی با استفاده از کتاب «واژه‌نامه چیستانی» انجام دادیم.

در فعالیت با گروه دیگری که رده سنی آن‌ها بین ۶ تا ۷ سال بود، کتاب «مهمان‌‌های ناخوانده» را برای بلندخوانی انتخاب کردیم. ابتدا، فعالیت‌های پیش از بلندخوانی که شامل پرسش درباره نام و تصویر جلد کتاب بود را انجام دادیم. سپس، بلندخوانی را آغاز کردیم.  این داستان برای‌شان بسیار جذاب بود حتی چند نفر از آن‌ها همخوانی می‌کردند. در پایان نمایش داستان را اجرا کردیم.

مربی: خانم‌ها رحمانی، فرخی

محل اجرا: خوانسار