بلندخوانی کتاب «خرگوش کوچولوی خوشحال» و «افسانه‌ی درخت خرما و بزی»، چابهار، فروردین۹۶

محل اجرا: چابهار، مدرسه‌ی نبوت روستای نردان

مربی: آقای رامین