محل اجرا: استان مازندران، شهرستان بهشهر، حاشیه مهد شکوفه‌های امید

مربی: فاطمه فضلی