بخشی از بلندخوانی کتاب آی دعوا دعوا دعوا و گفت‌و‌گو با کودکان
کوره‌پزخانه‌های جنوب تهران – تابستان ۱۳۹۶