ابتدا، در مورد کاربرد جیب لباس‌ها، از بچه‌ها سوال کردیم، پاسخ‌ها شامل خوراکی، پول و شکلات بود. سپس لباسی با جیب‌های زیاد آماده کردیم و داخل جیب‌ها را با لوازم مربوط به داستان پر کردیم و از بچه‌ها خواستیم تا حدس بزنند چه چیز‌هایی داخل جیب‌های جادویی قرار دارد. بعد، کتاب را به آن‌ها نشان دادیم و شروع به بلندخوانی کردیم. بچه‌ها از تصاویر و متن کتاب بسیار لذت بردند. سوالی که از ما بسیار پرسیدند این بود که مگر می‌شود فیل در جیب جا شود!

در آخر، در مورد حیواناتی که بچه‌هایشان را در بدن کیسه‌ای شکل خود می‌گذارند صحبت کردیم و بعد یک بازی به وسیله‌ی کیسه انجام دادیم.

مربیان: آزاده و مهناز مایلی