فعالیت پیش از بلندخوانی: لغات نامفهوم توضیح داده شد همراه با گفت‌‌و‎گو و مثال برای درک بیشتر مثل: درودگر، آستان و…

یکی از بچه‌ها آهنگر را با کسی که آهنگ می‌نوازد اشتباه گرفته بود و پافشاری می‌کرد البته نهایتا متوجه شد .

حین بلندخوانی: انتخاب قسمتهایی که باعث آزرده شدن می‌شد را به عهده بچه‌ها می‌گذاشتیم (مثل به چوب بستن و کتک زدن قهرمان داستان) و نظرشان را در مورد انواع تنبیه پرسیدم .

پاسخ‌ها: یک سبد فلفل تند می‌دادیم بخوره، می‌گفتیم همه کارهای کاخ شاه را تنها انجام بده و… البته همیشه در مورد عدم استفاده از این چنین برخوردهایی همراه با خشونت گفت‌وگو می‌شود.

فعالیت پس از بلندخوانی: بهارعزیز اوریگامی اتوبوس را آموزش داد.

درانتها با هدف آموزش نحوه استفاده از وسایل نقلیه و رعایت حق تقدم، بازی اتوبوس را در حیاط موسسه انجام دادیم که برای بچه‌ها خیلی لذت بخش بود.