امروز دو شنبه ۱۲ آذر طبق برنامه فعالیت کتابخانه‌مان ‌قرار است که در دو نوبت بچه‌های عزیز فعالیت داشته باشند.

تعدادی از بچه‌های عزیز کوچولو در کتابخانه بودند فعالیت‌های شاد و خوبی داشتیم دوره‌همی خوبی بود و بعد از گفت‌وگوهای خوبی میان ما راجع به ترس و چیزهایی که آن‌ها را می‌ترساند و روش‌هایی که آرامش می‌گیرند و از ترس رهایی می‌یابند را در بلندخوانی داستان خرگوش کوچولوی ترسو اجرا کردیم.

بعد از بلندخوانی نیز نقاشی مربوط به همان کتاب را داشتیم، از آن‌ها خواسته شد چیزی که از آن می‌ترسند را به تصویر بکشند.

در پایان کار هم چون بچه‌های عزیز کوچولو لباس‌های خود را زودبه‌زود کثیف می‌کنند و شرایط خانواده‌ها توی کانکس مساعد نیست.

از موسسه خیریه‌ای برای آن‌ها پودر لباسشویی گرفتم به تعداد بچه‌ها، هرکدام چهار عدد توزیع کردیم که هم‌خانواده‌ها تشویق بشوند بچه‌هایشان را بفرستند و فرهنگ و فضای کتاب خواندن را یاد بگیرند هم باری از دوش خانواده‌ها گرفته شود.

محل اجرا: کتابخانه بامن بخوان، شهرستان ثلالث، کرمانشاه

بیشتر بخوانید: