پیش از بلندخوانی:

ابتدا، با کودکان درباره‌ی تصاویر کتاب گفت‌و‌گو کردیم. یکی از کودکان با دیدن تصویر هشت‌پا گفت، این جانور در دریا زندگی می‌کند. سپس، شروع به بلندخوانی کردیم. خواندن این کتاب برای آن‌ها لذت‌بخش بود و به خوبی همراه شده بودند.

پس از بلندخوانی:

در فعالیت پس از بلندخوانی، در مورد لجبازی در غذا خوردن و لباس پوشیدن گفت‌وگو کردیم. یکی از کودکان گفت: «من همیشه کم غذا می‌خورم اما، از این به بعد غذایم را کامل می‌خورم تا پرنده نشوم و مجبور به خوردن کرم شوم» و کودک دیگری گفت: «چه خوب که ما آدم هستیم».

سپس، نقاشی بدن انسان را به کودکان دادیم و از آن‌ها خواستیم تا با سلیقه خودشان برایش لباس بکشند.

مربی: خانم رمضانی