داستان نان از کتاب داستانک‌های نخودی را برای بچه‌ها خواندم و بچه‌ها نمایش آن را اجرا کردند. کلماتی که حرف ن داشت از بچه‌ها پرسیده شد و توسط دانش‌آموزی روی تخته نوشته شد.

مربی: خانم جوادی

محل اجرا: مدرسه‌ی یاس نبی، روستای قشلاق

بیشتر بخوانید: